Takdir Teşekkür Nasıl Hesaplanır?

Takdir ve teşekkür hesaplamaları, öğrencilerin akademik performanslarına göre belirlenen başarı notlarıdır. Farklı okullar ve eğitim sistemleri farklı değerlendirme yöntemleri kullanabilir, bu nedenle kesin hesaplama yöntemi her okul için farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, takdir ve teşekkür notları, öğrencinin aldığı ders notlarına ve notların ağırlıklarına dayanılarak hesaplanır. İşte yaygın olarak kullanılan birkaç hesaplama yöntemi:

  1. Ağırlıklı Ortalama Yöntemi: Bu yöntemde, öğrencinin ders notları, her dersin kredi veya saat değeri ile çarpılarak ağırlıklı bir ortalama hesaplanır. Daha sonra bu ağırlıklı ortalama değeri, okulun belirlediği eşik değerlere göre karşılaştırılır ve takdir veya teşekkür notu belirlenir.

Örnek Hesaplama: Matematik: 85 (3 kredi) Türkçe: 90 (4 kredi) Fizik: 78 (2 kredi) Kimya: 92 (3 kredi)

Ağırlıklı Ortalama = [(85 3) + (90 4) + (78 2) + (92 3)] / (3 + 4 + 2 + 3) = 86,2

Bu ağırlıklı ortalama değerine göre okulun belirlediği eşik değerlere bakılarak takdir veya teşekkür notu belirlenebilir.

  1. Basit Ortalama Yöntemi: Bazı okullar, takdir ve teşekkür notlarını basit bir ortalama kullanarak hesaplayabilir. Bu yöntemde, öğrencinin aldığı tüm ders notları toplanır ve ders sayısına bölünerek not ortalaması elde edilir.

Örnek Hesaplama: Ders notları: 85, 90, 78, 92

Basit Ortalama = (85 + 90 + 78 + 92) / 4 = 86,25

Yine, bu basit ortalama değeri okulun belirlediği eşik değerlere göre takdir veya teşekkür notunu belirlemek için kullanılabilir.

Her okulun ve eğitim sisteminin farklı değerlendirme politikaları olabilir, bu nedenle takdir ve teşekkür notlarını belirleyen yöntemlerde de farklılıklar görülebilir. Öğrencilerin takdir ve teşekkür notlarını öğrenmek için kendi okullarının veya eğitim kurumlarının belirlediği kriterlere başvurmaları gerekir.

Aşağıdaki liste ile sınıfınızı seçerek takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz.

4. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

5. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

6. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

7. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

8. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

10. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

11. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama